ал-Джасиа 23-32, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-501)

ал-Джасиа: 45/ал-Джасиа-23, 45/ал-Джасиа-24, 45/ал-Джасиа-25, 45/ал-Джасиа-26, 45/ал-Джасиа-27, 45/ал-Джасиа-28, 45/ал-Джасиа-29, 45/ал-Джасиа-30, 45/ал-Джасиа-31, 45/ал-Джасиа-32, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-501, ал-Джасиа 23-32
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-23
45/ал-Джасиа-23: Не видя ли онзи, който взима за божество (следва) своите душевни (плътски) страсти? И го остави Аллах в заблуда, въз основа на безполезните му знания. И запечата Той слуха и сърцето му, и сложи преграда пред погледа му. И така кой ще го напъти към Него, освен Аллах? Не ще ли се поучите вече?
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-24
45/ал-Джасиа-24: И казват: “Той (животът) е сама на земята. Умираме и се съживяваме, и само времето ни погубва.” А те нямат знание за това, а само предполагат.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-25
45/ал-Джасиа-25: И когато им бяха четени ясните Ни знамения, техният довод беше: “Тогава доведете предците ни, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-26
45/ал-Джасиа-26: Кажи им:“Аллах дава живот, после ви умъртвява, после ще ви събере в Деня на възкресението, за който няма съмнение”. Ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-27
45/ал-Джасиа-27: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. И в Деня, когато Часът настъпи, в този Ден измамниците ще загубят.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-28
45/ал-Джасиа-28: И ще видиш всяка общност на колене. И всяка от тях ще бъде призована към своята книга. В този ден се раздава отплата за техните дела.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-29
45/ал-Джасиа-29: Ето това е Нашата Книга. Тя говори истината за вас. И Ние записвахме вашите дела.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-30
45/ал-Джасиа-30: А за онези, които вярват (желаят Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душата), техният Господ ще ги въведе в Своята милост. Ето това е явното спасение.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-31
45/ал-Джасиа-31: А на онези, които не вярват ще се каже: “Не се ли възгордявахте, когато ви бяха четени Моите знамения? И така вие станахте престъпващ народ”.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-32
45/ал-Джасиа-32: И когато ви се каза, че обещанието на Аллах е истинно, и че няма съмнение за Часа, рекохте: “Не знаем какво е Часът, а­ само предполагаме, но не сме убедени.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: