аш-Шура 32-44, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-487)

аш-Шура: 42/аш-Шура-32, 42/аш-Шура-33, 42/аш-Шура-34, 42/аш-Шура-35, 42/аш-Шура-36, 42/аш-Шура-37, 42/аш-Шура-38, 42/аш-Шура-39, 42/аш-Шура-40, 42/аш-Шура-41, 42/аш-Шура-42, 42/аш-Шура-43, 42/аш-Шура-44, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-487, аш-Шура 32-44
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-32
42/аш-Шура-32: И от Неговите знамения са носещите се като планини по морето кораби.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-33
42/аш-Шура-33: Ако Той (Аллах) пожелае, би спрял вятъра и тогава биха останали неподвижни (корабите) на повърхността, и наистина ­ в това има знамения за всеки многотърпелив, признателен човек.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-34
42/аш-Шура-34: Или ги погубва Той заради онова, което са направили, но и многото от тях Той помилва.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-35
42/аш-Шура-35: И да знаят онези, които спорят за Нашите знамения, че не ще има за тях убежище.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-36
42/аш-Шура-36: И така, каквото и да ви се даде, то е само от насладата на земния живот. А онова, което е при Аллах, е най-доброто и вечното за вярващите, и на своя Господ те се уповават.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-37
42/аш-Шура-37: И те са онези, които отбягват големите грехове и скверностите, и когато се разгневят, прощават.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-38
42/аш-Шура-38: И те са онези, които откликват на своя Господ и отслужват молитвата, и по делата се съвещават помежду си, и раздават от онова, което им даваме за препитание.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-39
42/аш-Шура-39: И те са,онези, които като ги сполети насилие, си помагат.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-40
42/аш-Шура-40: Възмездието за една злина е злина колкото нея. А който прощава и се помирява, неговата награда принадлежи на Аллах. И наистина Той не обича угнетителите.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-41
42/аш-Шура-41: А който се брани, след като го угнетят, за тях няма (наказание) вина.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-42
42/аш-Шура-42: Вина (наказание) имат само онези, които угнетяват хората и престъпват по земята без право. За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-43
42/аш-Шура-43: А който търпи и прощава, ето това е от наистина значимите (големите) дела.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-44
42/аш-Шура-44: А когото Аллах остави в заблуда, за него няма покровител след това. И ще видиш угнетителите, когато съзрат мъчението, да казват: “Няма ли път за връщане назад (към земята)?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: