аш-Шура 45-51, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-488)

аш-Шура: 42/аш-Шура-45, 42/аш-Шура-46, 42/аш-Шура-47, 42/аш-Шура-48, 42/аш-Шура-49, 42/аш-Шура-50, 42/аш-Шура-51, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-488, аш-Шура 45-51
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-45
42/аш-Шура-45: И когато бъдат докарани (за мъчение), ще ги видиш смирени от унижението, гледащи скришно. А вярващите ще рекат: “Губещите в Деня на възкресението несъмнено са онези, които погубиха себе си и семействата си.” И наистина няма ли да са угнетителите в постоянно мъчение?
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-46
42/аш-Шура-46: И те нямат покровители, които да ги бранят, освен Аллах. А когото Аллах оставя в заблуда, за него няма спасение.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-47
42/аш-Шура-47: Откликвайте на вашия Господ (пожелайте Лика Му), преди да е дошъл Денят, който Аллах не ще върне назад! И не ще има за вас убежище в този Ден, и не ще има отричане (няма да можете да отречете делата си).
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-48
42/аш-Шура-48: А ако след това се отвърнат, то Ние не сме те изпратили за техен пазител. Твой дълг е само посланието. И щом дадем на човек да вкуси милост от Нас, той ликува с нея. А сполети ли го злина заради онова, което сам си е направил, тогава човекът става неблагодарник.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-49
42/аш-Шура-49: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае и дарява момичета на когото пожелае и момчета на когото пожелае.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-50
42/аш-Шура-50: Или дарява и момчета и момичета. И сторва безплоден когото пожелае. Той е Всезнаещ, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-51
42/аш-Шура-51: С хората Аллах говори само чрез откровение или зад преграда, или като изпрати пратеник (ангел) и му разкрива по Своя воля каквото пожелае. Той е всевишен, премъдър.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: