ад-Духан 40-59, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-498)

ад-Духан: 44/ад-Духан-40, 44/ад-Духан-41, 44/ад-Духан-42, 44/ад-Духан-43, 44/ад-Духан-44, 44/ад-Духан-45, 44/ад-Духан-46, 44/ад-Духан-47, 44/ад-Духан-48, 44/ад-Духан-49, 44/ад-Духан-50, 44/ад-Духан-51, 44/ад-Духан-52, 44/ад-Духан-53, 44/ад-Духан-54, 44/ад-Духан-55, 44/ад-Духан-56, 44/ад-Духан-57, 44/ад-Духан-58, 44/ад-Духан-59, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-498, ад-Духан 40-59
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-40
44/ад-Духан-40: Денят на разделението е срокът за всички тях.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-41
44/ад-Духан-41: Денят, в който близък не ще избави близък с нищо. И не ще им се помогне.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-42
44/ад-Духан-42: Освен когото Аллах дари с милост. Той е Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-43
44/ад-Духан-43: И наситина дървото Зокум
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-44
44/ад-Духан-44: е храната на грешниците.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-45
44/ад-Духан-45: Подобно на разтопен метал то ще кипи в стомаха им.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-46
44/ад-Духан-46: Сякаш кипи вряща вода.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-47
44/ад-Духан-47: “Хванете го и го замъкнете в средата на Ада!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-48
44/ад-Духан-48: После излейте върху главата му като мъчение вряща вода:
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-49
44/ад-Духан-49: “Вкуси (мъчението)! Нали ти бе могъщият, знатният (мислеше се за такъв).”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-50
44/ад-Духан-50: И наистина това е мъченито, в което се съмнявахте.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-51
44/ад-Духан-51: А тези, които се боят от Аллах (да не изгубят милостта Му) ще са на сигурни места.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-52
44/ад-Духан-52: Сред градини и извори.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-53
44/ад-Духан-53: Ще са облечени в коприна и брокат, един срещу друг.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-54
44/ад-Духан-54: Ето така! И ще им дадем за съпруги красавици с големи очи.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-55
44/ад-Духан-55: Ще пожелават там от всички плодове ­в сигурност.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-56
44/ад-Духан-56: И не ще вкусят там друга смърт, освен първата. И ги опази Той (Аллах) от мъчението на Ада.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-57
44/ад-Духан-57: Ето това е великото спасение като благодат от твоя Господ,.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-58
44/ад-Духан-58: И сторихме Го (Корана) лесен на твоя език, надявайки се да се поучат.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-59
44/ад-Духан-59: И вече се оглеждай (чакай)! Несъмнено те също са от чакащите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: