Ad-Dukhan 40-59, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-498)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-498
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ad-Dukhan: 44/Ad-Dukhan-40, 44/Ad-Dukhan-41, 44/Ad-Dukhan-42, 44/Ad-Dukhan-43, 44/Ad-Dukhan-44, 44/Ad-Dukhan-45, 44/Ad-Dukhan-46, 44/Ad-Dukhan-47, 44/Ad-Dukhan-48, 44/Ad-Dukhan-49, 44/Ad-Dukhan-50, 44/Ad-Dukhan-51, 44/Ad-Dukhan-52, 44/Ad-Dukhan-53, 44/Ad-Dukhan-54, 44/Ad-Dukhan-55, 44/Ad-Dukhan-56, 44/Ad-Dukhan-57, 44/Ad-Dukhan-58, 44/Ad-Dukhan-59, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-498, Ad-Dukhan 40-59
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-40
44/Ad-Dukhan-40: Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-41
44/Ad-Dukhan-41: yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-42
44/Ad-Dukhan-42: kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-43
44/Ad-Dukhan-43: Sesungguhnya pohon zaqqum itu,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-44
44/Ad-Dukhan-44: makanan orang yang banyak berdosa.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-45
44/Ad-Dukhan-45: (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-46
44/Ad-Dukhan-46: seperti mendidihnya air yang amat panas.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-47
44/Ad-Dukhan-47: Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-48
44/Ad-Dukhan-48: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-49
44/Ad-Dukhan-49: Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-50
44/Ad-Dukhan-50: Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-51
44/Ad-Dukhan-51: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-52
44/Ad-Dukhan-52: (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-53
44/Ad-Dukhan-53: mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-54
44/Ad-Dukhan-54: demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-55
44/Ad-Dukhan-55: Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-56
44/Ad-Dukhan-56: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-57
44/Ad-Dukhan-57: sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-58
44/Ad-Dukhan-58: Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-59
44/Ad-Dukhan-59: Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: