Asy-Syura 1-10, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-483)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-483
share on facebook  tweet  share on google  print  
Asy-Syura: 42/Asy-Syura-1, 42/Asy-Syura-2, 42/Asy-Syura-3, 42/Asy-Syura-4, 42/Asy-Syura-5, 42/Asy-Syura-6, 42/Asy-Syura-7, 42/Asy-Syura-8, 42/Asy-Syura-9, 42/Asy-Syura-10, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-483, Asy-Syura 1-10
direction_left
direction_right

Asy-Syura

Dengar Quran: 42/Asy-Syura-1
42/Asy-Syura-1: Haa Miim.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-2
42/Asy-Syura-2: 'Ain Siin Qaaf.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-3
42/Asy-Syura-3: Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-4
42/Asy-Syura-4: Kepunyaan-Nya-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-5
42/Asy-Syura-5: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Penyayang.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-6
42/Asy-Syura-6: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-7
42/Asy-Syura-7: Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-8
42/Asy-Syura-8: Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-9
42/Asy-Syura-9: Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah pelindung (yang sebenarnya) dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-10
42/Asy-Syura-10: Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: