аш-Шура 11-15, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-484)

аш-Шура: 42/аш-Шура-11, 42/аш-Шура-12, 42/аш-Шура-13, 42/аш-Шура-14, 42/аш-Шура-15, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-484, аш-Шура 11-15
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-11
42/аш-Шура-11: Творецът на небесата и на земята. Създаде Той за вас съпруги от вашите души и за животните - също. Така Той ви множи и разстила. Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-12
42/аш-Шура-12: Негови са ключовете на небесата и на земята. Той увеличава и намалява благата си за когото пожелае.Той всяко нещо знае най-добре.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-13
42/аш-Шура-13: И Той (Аллах) за религията (вярата) завеща (предписа) онова, което завеща и на Нух (Ньой) : “Придържайте се към религията (вярата) и не се разединявайте в нея!”, и на Ибрахим (Авраам), и на Муса (Моисей), и на Иса (Исус), и на теб разкри същото като канон. Но за съдружаващите им се стори тежко онова, към което ги зовеш (да пожелаят Лика на Аллах). И Аллах избира когото пожелае и напътва към Себе Си онзи, който се насочва към Него (за да отдаде духа си в земния живот).
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-14
42/аш-Шура-14: И се разединиха помежду си само завистливите, когато при тях дойде знанието. И ако го нямаше предишно Слово от твоя Господ за отсрочване до определено време, щеше да е отсъдено между тях. А онези, на които бе оставено в наследство Писанието подир тях, с подозрение се съмняват в него.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-15
42/аш-Шура-15: Ето за това ти ги призови и бъди насочен (към Аллах) както ти бе повелено! И не следвай страстите на душите им, а им кажи:“Повярвах в това, което Аллах низпосла от Писанието, и ми бе повелено да отсъждам справедливо между вас. Аллах е и нашият и вашият Господ. За нас са нашите дела, за вас - вашите. Няма спор между нас и вас. Аллах всички ни ще събере в едно и към Него е завръщането.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: