аз-Зухруф 74-89, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-495)

аз-Зухруф: 43/аз-Зухруф-74, 43/аз-Зухруф-75, 43/аз-Зухруф-76, 43/аз-Зухруф-77, 43/аз-Зухруф-78, 43/аз-Зухруф-79, 43/аз-Зухруф-80, 43/аз-Зухруф-81, 43/аз-Зухруф-82, 43/аз-Зухруф-83, 43/аз-Зухруф-84, 43/аз-Зухруф-85, 43/аз-Зухруф-86, 43/аз-Зухруф-87, 43/аз-Зухруф-88, 43/аз-Зухруф-89, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-495, аз-Зухруф 74-89
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-74
43/аз-Зухруф-74: И наистина престъпилите (обвинените) ще пребивават вечно в мъчението на Ада.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-75
43/аз-Зухруф-75: И то (мъчението) не ще бъде облекчено. И те там са изгубилите надежда от мислостта (на Аллах).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-76
43/аз-Зухруф-76: Не ги угнетихме Ние, а те самите станаха угнетители.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-77
43/аз-Зухруф-77: И ще зоват: “О, пазач на Ада, нека твоят Господ ни унищожи!” А пазачът ще им рече: “Тук ще останете!”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-78
43/аз-Зухруф-78: Кълна се, че Ние ви донесохме истината, ала повечето от вас намразиха истината.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-79
43/аз-Зухруф-79: Нима те се захванаха решително? Ала всъщност Ние захващаме работата решително.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-80
43/аз-Зухруф-80: Или смятат, че не чуваме техните тайни и шепотите им? Да, и Нашите пратеници (ангели) при тях записват (всичко).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-81
43/аз-Зухруф-81: Кажи им:“Ако Всемилостивият имаше син, Аз щях да съм първият от Неговите раби”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-82
43/аз-Зухруф-82: Пречист е Господът на небесата и на земята, Господът на Трона, от онова, което Му приписват!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-83
43/аз-Зухруф-83: Остави ги вече да затъват и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-84
43/аз-Зухруф-84: Той е Богът и на небето и на земята. Той е Премъдрия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-85
43/аз-Зухруф-85: Той е толкова Могъщ и Честит, Владетел е и на небесата и на земята, и на всичко между тях! При Него е знанието за Часа и при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-86
43/аз-Зухруф-86: А онези, (съдружаващите) които зоват вместо Него, не могат да се застъпят (да помилват), освен онези, които потвърждават (са свидетели) на Истината (Аллах) и я знаят.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-87
43/аз-Зухруф-87: И ако наистина ги попиташ кой ги е сътворил, ще кажат: “Аллах!” Как тогава биват подлъгвани?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-88
43/аз-Зухруф-88: И истинни са словата му (на Мохамед С.А.В.): “О, Господи мой, тези хора са наистина неверници!”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-89
43/аз-Зухруф-89: И вече се отдръпни от тях и им кажи:“Мир!” Те ще узнаят много скоро.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: