CÂSİYE 14-22, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-500)

CÂSİYE: 45/CÂSİYE-14, 45/CÂSİYE-15, 45/CÂSİYE-16, 45/CÂSİYE-17, 45/CÂSİYE-18, 45/CÂSİYE-19, 45/CÂSİYE-20, 45/CÂSİYE-21, 45/CÂSİYE-22, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-500, CÂSİYE 14-22
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-14
45/CÂSİYE-14: Âmenû olanlara de ki: “Allah’ın günlerinin (geleceğini) ummayan, kazanmış olduklarından dolayı (Allah’ın) cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar.”
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-15
45/CÂSİYE-15: Kim salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, kendi nefsi içindir (lehinedir). Ve kim kötülük yaparsa, o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-16
45/CÂSİYE-16: Ve andolsun ki İsrailoğullarına, kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları âlemlere üstün kıldık.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-17
45/CÂSİYE-17: Ve onlara emirden (Allah’ın emrinden) beyyineler (deliller) verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilâfa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyâmet günü, ihtilâf etmiş oldukları şeylerde, onların arasında hüküm verecektir.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-18
45/CÂSİYE-18: Sonra seni, emirde (Allah’ın emrinde) şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona (o şeriate) tâbî ol! Ve bilmeyenlerin hevalarına uyma!
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-19
45/CÂSİYE-19: Muhakkak ki onlar, Allah’tan bir şey (emir) konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar. Ve Allah, takva sahiplerinin dostudur.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-20
45/CÂSİYE-20: İşte bu (Kur’ân), insanlar için basirettir. Ve yakîn hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-21
45/CÂSİYE-21: Yoksa kötülük işleyenler, zannediyorlar mı ki, onları, âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) ve salih ameller (nefs tezkiyesi) yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak? Hüküm verdikleri şey ne kötü.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-22
45/CÂSİYE-22: Ve Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı (ceza veya mükâfat) verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: