ад-Духа-1, Сура 93-Утрото (ад-Духа) стих-1

93/ад-Духа-1: Кълна се в утрото (кушлук). (българската транслитерация: Уeд духа. )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ад-Духа-1
Сура 93-Утрото (ад-Духа) стих-1

وَالضُّحَى
българската транслитерация: Уeд духа.
Кълна се в утрото (кушлук).ад-Духа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: