ад-Духа-10, Сура 93-Утрото (ад-Духа) стих-10

93/ад-Духа-10: И не отпъждай (укорявай) умоляващия (искащия нещо)! (българската транслитерация: Уe eммeс саилe фe ла тeнхeр.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ад-Духа-10
Сура 93-Утрото (ад-Духа) стих-10

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
българската транслитерация: Уe eммeс саилe фe ла тeнхeр.
И не отпъждай (укорявай) умоляващия (искащия нещо)!ад-Духа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: