ан-Ниса 60-65, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-88)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-60, 4/ан-Ниса-61, 4/ан-Ниса-62, 4/ан-Ниса-63, 4/ан-Ниса-64, 4/ан-Ниса-65, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-88, ан-Ниса 60-65
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-60
4/ан-Ниса-60: Не видя ли ти онези, които си въобразяват, че са повярвали в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб? Въпреки, че им бе повелено да отхвърлят сатаната, те искат да бъдат съдени пред тирана. А сатаната иска да ги въведе в дълбока заблуда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-61
4/ан-Ниса-61: И когато кажеш: “Елате при онова, което Аллах низпосла (Корана) и при Пратеника!”, виждаш лицемерите напълно да се отвръщат от теб.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-62
4/ан-Ниса-62: А как ще бъдат, щом ги сполети беда, заради онова, което ръцете им са сторили отпреди? После ще дойдат при теб, кълнейки се в Аллах: “Искахме само добротворство и умиротворение.”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-63
4/ан-Ниса-63: Това са онези, за които Аллах знае какво имат в сърцата си. Бъди въздържан с тях и ги поучавай, и им говори с красноречиви думи!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-64
4/ан-Ниса-64: А всеки пратеник изпращахме, с позволението на Аллах, само да му се покоряват. И ако те, когато угнетяваха душите си, дойдеха при теб и помолеха Аллах за опрощение, и Пратеника помолеше за опрощението им, щяха да видят, че и от двете страни Аллах е приемащ покаянието, бъдещ милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-65
4/ан-Ниса-65: Но не, кълна се в твоя Господ! Те не ще станат вярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после не намират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно се подчиняват.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: