ан-Ниса 141-147, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-101)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-141, 4/ан-Ниса-142, 4/ан-Ниса-143, 4/ан-Ниса-144, 4/ан-Ниса-145, 4/ан-Ниса-146, 4/ан-Ниса-147, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-101, ан-Ниса 141-147
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-141
4/ан-Ниса-141: Те ви дебнат, и ако имате победа от Аллах, казват: “Не бяхме ли заедно с вас?” А ако неверниците надделеят, казват: “Не ви ли опазихме и ви защитихме от вярващите?” И вече Аллах ще отсъди между вас в Деня на възкресението. Аллах не ще направи за неверниците път против вярващите.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-142
4/ан-Ниса-142: Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях. Изправят ли се за молитва, стават с нежелание, и правят показ пред хората, и малко споменават Аллах.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-143
4/ан-Ниса-143: Те седят между вярата и неверието и се чудят. Нито с едните, нито с другите са заедно. А когото Аллах остави в заблуда, ти никога не ще намериш път за него (няма как да го изведеш на пътя, който води към Аллах).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-144
4/ан-Ниса-144: О, вярващи (желаещи да отдадат духа си на Аллах преди смъртта), не взимайте неверниците за ближни, вместо вярващите! Нима искате да дадете на Аллах явен довод срещу вас?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-145
4/ан-Ниса-145: Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-146
4/ан-Ниса-146: Освен онези, които се разкаят и пречистват душите си, и се придържат към Аллах, и са искрени в своята вяра пред Аллах. Тези са с вярващите. И ще ги дари Аллах с огромна награда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-147
4/ан-Ниса-147: Ако вие станете признателни и повярвате ( ако пожелаете да достигнете Аллах в земния живот, и последвате водителя, и така ви се запише вярата вътре в сърцата ) Аллах не ще ви измъчва. Аллах е признателен, всезнаещ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: