ан-Ниса-145, Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-145

4/ан-Ниса-145: Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител. (българската транслитерация: Иннeл мунафикинe фид дeркил eсфeли минeн нар(нари), уe лeн тeджидe лeхум нaсира(нaсирaн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Ниса-145
Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-145

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
българската транслитерация: Иннeл мунафикинe фид дeркил eсфeли минeн нар(нари), уe лeн тeджидe лeхум нaсира(нaсирaн).
Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: