ан-Ниса-79, Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-79

4/ан-Ниса-79: Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от душата ти (от нещо, което си сторил неправилно). Изпратихме те като Пратеник при хората. Достатъчен е Аллах за свидетел. (българската транслитерация: Ма eсабeкe мин хaсeнeтин фe минaллах(минaллахи), уe ма eсабeкe мин сeййиeтин фe мин нeфсик(нeфсикe), уe eрсeлнакe лин наси рeсула(рeсулeн), уe кeфа биллахи шeхида(шeхидeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Ниса-79
Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-79

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا
българската транслитерация: Ма eсабeкe мин хaсeнeтин фe минaллах(минaллахи), уe ма eсабeкe мин сeййиeтин фe мин нeфсик(нeфсикe), уe eрсeлнакe лин наси рeсула(рeсулeн), уe кeфа биллахи шeхида(шeхидeн).
Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от душата ти (от нещо, което си сторил неправилно). Изпратихме те като Пратеник при хората. Достатъчен е Аллах за свидетел.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: