ан-Ниса-118, Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-118

4/ан-Ниса-118: Прокле го Аллах и той (сатаната) рече: “Кълна се, ще привлека на своя страна част от Твоите раби. (българската транслитерация: Лeaнeхуллах(лeaнeхуллаху), уe калe лe eттeхизeннe мин ибадикe нaсибeн мeфруда(мeфрудaн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Ниса-118
Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-118

لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
българската транслитерация: Лeaнeхуллах(лeaнeхуллаху), уe калe лe eттeхизeннe мин ибадикe нaсибeн мeфруда(мeфрудaн).
Прокле го Аллах и той (сатаната) рече: “Кълна се, ще привлека на своя страна част от Твоите раби.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: