ал-Имран-1, Сура 3-Родът на Имран (ал-Имран) стих-1

3/ал-Имран-1: Алиф. Лам. Мим. (българската транслитерация: Eлиф лям мим. )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Имран-1
Сура 3-Родът на Имран (ал-Имран) стих-1

الم
българската транслитерация: Eлиф лям мим.
Алиф. Лам. Мим.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: