ал-Имран-54, Сура 3-Родът на Имран (ал-Имран) стих-54

3/ал-Имран-54: И (юдеите) лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. И Аллах е над лукавите. (българската транслитерация: Уe мeкeру уe мeкaрaллах(мeкaрaллаху), уaллаху хaйрул макирин(макиринe). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Имран-54
Сура 3-Родът на Имран (ал-Имран) стих-54

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
българската транслитерация: Уe мeкeру уe мeкaрaллах(мeкaрaллаху), уaллаху хaйрул макирин(макиринe).
И (юдеите) лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. И Аллах е над лукавите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: