ал-Имран 78-83, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-60)

ал-Имран: 3/ал-Имран-78, 3/ал-Имран-79, 3/ал-Имран-80, 3/ал-Имран-81, 3/ал-Имран-82, 3/ал-Имран-83, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-60, ал-Имран 78-83
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-78
3/ал-Имран-78: А група от тях (от дарените с Писанието)­ четейки ­ си кривят езиците, за да смятате, че това е от Писанието, а то не е от Писанието, и казват: “Това е от Аллах”, а то не е от Аллах, и знаейки изричат лъжа за Аллах.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-79
3/ал-Имран-79: Не е възможно човек, дарен от Аллах с Писанието и мъдростта, и пророчеството, да каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не на Аллах!”, а би казал: “Бъдете господни люде”, съгласно Писанието, което сте изучавали и научили!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-80
3/ал-Имран-80: И не ще ви повели да приемете за господари ангелите и пророците. Нима ще ви повели неверието, след като сте се отдали на Аллах?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-81
3/ал-Имран-81: И когато Аллах взе обет от (Небиите) Пророците: “Дадох ви писание и мъдрост, после, когато при вас дойде един (Ресул) Пратеник, да потвърди наличното у вас. Непременно ще му повярвате и ще му помогнете!”, рече (Аллах): “Съгласни ли сте и приемате ли безусловния обет към Мен?” (Те) рекоха: “Съгласни сме.” И рече (Аллах): “Засвидетелствайте, и Аз ще бъда с вас от свидетелите!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-82
3/ал-Имран-82: А който след това се отметне (от Пратеника, който ще дойде след Пророците), то тези са нечестивците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-83
3/ал-Имран-83: Нима още търсят друга религия (вяра), освен тази на Аллах, на Него се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по принуда, и те при Него ще бъдат върнати.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: