ал-Имран 23-29, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-53)

ал-Имран: 3/ал-Имран-23, 3/ал-Имран-24, 3/ал-Имран-25, 3/ал-Имран-26, 3/ал-Имран-27, 3/ал-Имран-28, 3/ал-Имран-29, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-53, ал-Имран 23-29
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-23
3/ал-Имран-23: Не видя ли ти дарените с Писанието? Те са позовани към Писанието на Аллах, за да отсъди помежду им, а после някои от тях се отвръщат, противейки се.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-24
3/ал-Имран-24: Това е, защото казват: “Нe ще ни засегне Огънят, освен и само в броени дни.” И ги подведе тяхната клевета в религията (вярата).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-25
3/ал-Имран-25: И в какво положение ще бъдат, щом ги съберем в Деня, за който няма съмнение, и на всяка душа напълно се изплати онова, което е придобила? А те не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-26
3/ал-Имран-26: Кажи им: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-27
3/ал-Имран-27: И въвеждаш Ти нощта в деня и деня в нощта, и изваждаш живото от мъртвото, и мъртвото от живото, и безмерно даваш препитание комуто пожелаеш.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-28
3/ал-Имран-28: Вярващите да не взимат неверници за ближни вместо повярвалите. А който направи това, той не е с нищо(с благодат и добродетел) от Аллах, освен ако се страхувате от тях. Аллах ви предупреждава за Себе Си и към Аллах е завръщането (там до където ще се издигне духът е Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-29
3/ал-Имран-29: Кажи им: “И да скривате онова, което е в сърцата ви, и да го показвате, Аллах го знае. Знае Той какво е на небесата и какво е на земята. Аллах за всяко нещо има сила.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: