Ali 'Imran 23-29, Noble Qur'an (Juz-3, halaman-53)

Noble Qur'an » Juz-3 » halaman-53
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ali 'Imran: 3/Ali 'Imran-23, 3/Ali 'Imran-24, 3/Ali 'Imran-25, 3/Ali 'Imran-26, 3/Ali 'Imran-27, 3/Ali 'Imran-28, 3/Ali 'Imran-29, Noble Qur'an, Juz-3, halaman-53, Ali 'Imran 23-29
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-23
3/Ali 'Imran-23: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-24
3/Ali 'Imran-24: Hal itu adalah karena mereka mengaku: "Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung". Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-25
3/Ali 'Imran-25: Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang tidak ada keraguan tentang adanya. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan).
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-26
3/Ali 'Imran-26: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-27
3/Ali 'Imran-27: Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-28
3/Ali 'Imran-28: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-29
3/Ali 'Imran-29: Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: