Ali 'Imran 46-52, Noble Qur'an (Juz-3, halaman-56)

Noble Qur'an » Juz-3 » halaman-56
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ali 'Imran: 3/Ali 'Imran-46, 3/Ali 'Imran-47, 3/Ali 'Imran-48, 3/Ali 'Imran-49, 3/Ali 'Imran-50, 3/Ali 'Imran-51, 3/Ali 'Imran-52, Noble Qur'an, Juz-3, halaman-56, Ali 'Imran 46-52
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-46
3/Ali 'Imran-46: dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-47
3/Ali 'Imran-47: Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun". Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-48
3/Ali 'Imran-48: Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-49
3/Ali 'Imran-49: Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-50
3/Ali 'Imran-50: Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-51
3/Ali 'Imran-51: Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-52
3/Ali 'Imran-52: Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: