ал-Имран 62-70, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-58)

ал-Имран: 3/ал-Имран-62, 3/ал-Имран-63, 3/ал-Имран-64, 3/ал-Имран-65, 3/ал-Имран-66, 3/ал-Имран-67, 3/ал-Имран-68, 3/ал-Имран-69, 3/ал-Имран-70, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-58, ал-Имран 62-70
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-62
3/ал-Имран-62: Това за (Исус) е истинната вест. Няма друг Бог освен Аллах. И Аллах е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-63
3/ал-Имран-63: А отвърнат ли се, Аллах знае най-добре сеещите развала.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-64
3/ал-Имран-64: Кажи им: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас, ­ да не служим на друг, освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме от мюсюлманите (отдадените)!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-65
3/ал-Имран-65: О, хора на Писанието, защо спорите за Ибрахим (Авраам)? Тората и Евангелието не бяха низпослани преди него (след него бяха низпослани). Нима не проумявате още?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-66
3/ал-Имран-66: Ето, вие сте такива, спорихте за онова, за което нямате знание. А защо спорите за онова, за което нямате знание? И Аллах знае, вие не знаете.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-67
3/ал-Имран-67: Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин – ханиф (вярващ в един Бог–Аллах, вярващ в отдаването на духа в земния живот на Аллах и отдаден – осъществил духовно сливане и отдаване на Аллах, както е повелено, в земния живот) и той не бе от съдружаващите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-68
3/ал-Имран-68: Най-близките хора до Ибрахим са онези, които го последваха, и този Пророк (Мухаммед с.а.в) и тези, които повярваха (пожелаха в земния живот да достигнат Аллах). И Аллах е Покровителят на вярващите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-69
3/ал-Имран-69: Една група от хората на Писанието поискаха да ви заблудят. Ала не ще заблудят никого, освен себе си, но не осъзнават това.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-70
3/ал-Имран-70: О, хора на Писанието, защо, след като сте свидетели, отричате знаменията на Аллах?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: