ал-Бакара 270-274, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-46)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-270, 2/ал-Бакара-271, 2/ал-Бакара-272, 2/ал-Бакара-273, 2/ал-Бакара-274, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-46, ал-Бакара 270-274
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-270
2/ал-Бакара-270: Каквото и подаяние да раздадете или обет да направите, Аллах го знае. А за угнетителите няма помощник.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-271
2/ал-Бакара-271: Ако явно раздавате милостиня, колко хубаво е това! Но ако скътате и тайно дадете (милостинята) на бедняците, това е най-доброто за вас и то ще изкупи (опрости) (някои) от лошите ви постъпки. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-272
2/ал-Бакара-272: Не е твой дълг тяхното напътване, а Аллах напътва към Себе си когото пожелае. И каквото и добро да раздадете, то е за вашите души. (О вярващи), давайте, стремейки се единствено към Лика на Аллах! И каквото и добро да раздадете, то изцяло ще ви се изплати и не ще бъдете угнетени.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-273
2/ал-Бакара-273: (Даренията и милостинята) са за бедните и за тези, които са се посветили по пътя на Аллах и не могат да обикалят (да търгуват за препитание) по земята. Невежият ги смята за богати, поради тяхното държание. Ще ги познаеш по техния белег, ­те не просят настойчиво от хората. И каквото и добро да раздадете, Аллах го знае най добре.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-274
2/ал-Бакара-274: Онези, които раздават (по пътя на Аллах) своите имоти и нощем, и денем, и скрито, и явно, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: