ал-Бакара 275-281, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-47)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-275, 2/ал-Бакара-276, 2/ал-Бакара-277, 2/ал-Бакара-278, 2/ал-Бакара-279, 2/ал-Бакара-280, 2/ал-Бакара-281, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-47, ал-Бакара 275-281
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-275
2/ал-Бакара-275: Изяждащите лихвата, не ще се изправят, освен както се изправя някой, когото сатаната поваля от лудост. Това е, защото казваха: “Търговията е като лихварството.” А Аллах позволи търговията и забрани лихварството. При когото е дошло наставление от неговия Господ и се е отказал (от лихварството), негово е онова, което е било до тогава и делото му е за пред Аллах. А които се върнат към това (лихварството), тези са обитателите на Огъня и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-276
2/ал-Бакара-276: Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята. Аллах не обича нито един неблагодарник, грешник.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-277
2/ал-Бакара-277: Онези, които вярват (желаят да срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, имат награда при своя Господ и не ще има страх за тях, и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-278
2/ал-Бакара-278: О, вярващи, бойте се от Аллах, да не загубите милостта Му и се откажете от надбавеното чрез лихвата, ако наистина сте от вярващите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-279
2/ал-Бакара-279: А не го ли сторите, очаквайте война от Аллах и от Неговия Пратеник! А покаете ли се, ­ ваша си е главницата на имотите ви. Не сте угнетители и не сте угнетени.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-280
2/ал-Бакара-280: А ако (длъжник) е в затруднение (и няма възможност да се изплати), трябва да се облекчи с отсрочка до оправяне на положението му! А да опростите (дължимото) като милостиня е най-доброто за вас, само да знаехте.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-281
2/ал-Бакара-281: И бойте се от Деня, в който ще бъдете върнати при Аллах! После на всеки докрай ще се изплати онова, което е придобил. И те не ще бъдат угнетени.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: