ал-Имран 38-45, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-55)

ал-Имран: 3/ал-Имран-38, 3/ал-Имран-39, 3/ал-Имран-40, 3/ал-Имран-41, 3/ал-Имран-42, 3/ал-Имран-43, 3/ал-Имран-44, 3/ал-Имран-45, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-55, ал-Имран 38-45
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-38
3/ал-Имран-38: Там Закария позовавайки своя Господ рече: “Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-39
3/ал-Имран-39: И както стоеше (Закария), молейки се в светилището, ангелите го призоваха: “Аллах те благовества за Яхя (Йоан), който ще потвърди (Иса (Исус) Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-40
3/ал-Имран-40: Рече (Закария): “Господи мой, как ще имам син, когато вече ме застигна старостта, а жена ми е бездетна?” Рече Аллах: “Така! Аллах прави каквото пожелае.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-41
3/ал-Имран-41: Рече (Закария): “Господи, дай ми знак!” (Аллах рече) : “Знакът за теб е три дни да говориш с хората само със знаци (като посочваш). И споменавай често своя Господ, и Го прославяй вечер и сутрин!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-42
3/ал-Имран-42: И ангелите бяха рекли: “О, Мариам (Мария), Аллах те избра и те пречисти, и те избра над жените в световете!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-43
3/ал-Имран-43: О, Мариам (Мария), смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в суджуд , и се кланяй с покланящите се!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-44
3/ал-Имран-44: Това е от вестите на неведомото, Ние ти го разкриваме. Не бе ти при тях, когато хвърляха калемите си ­(томбола) кой от тях да се грижи за Мариам (Мария). И когато спореха, ти не бе там при тях.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-45
3/ал-Имран-45: И ангелите бяха рекли: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса (Исус), синът на Мариам (Мария), знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените (на Аллах).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: