ÂLİ İMRÂN 78-83, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-60)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-60
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-78, 3/ÂLİ İMRÂN-79, 3/ÂLİ İMRÂN-80, 3/ÂLİ İMRÂN-81, 3/ÂLİ İMRÂN-82, 3/ÂLİ İMRÂN-83, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-60, ÂLİ İMRÂN 78-83
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-78
3/ÂLİ İMRÂN-78: Ve muhakkak ki onlardan (Ehli Kitap'tan) bir grup mutlaka, onu (okuduklarını) kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler oysa o kitaptan değildir. O, Allah'ın katından olmadığı halde: “O, Allah'ın katındandır.” derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-79
3/ÂLİ İMRÂN-79: Bir insan için, Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara; “Allah'tan başka bana kul olun” demesi olamaz (mümkün değildir). Fakat, sizin kitabı tedris etmiş (okuyup öğrenmiş) olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak: “Rabbâni (kendini Rabb'e adamış) kullar olunuz” der.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-80
3/ÂLİ İMRÂN-80: Ve size: "Melekleri ve peygamberleri Rab'ler edinin!" diye emretmez. Siz, müslüman olduktan (teslim olduktan) sonra size küfrü emreder mi?
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-81
3/ÂLİ İMRÂN-81: Ve Allah, nebilerden, “Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size, beraberinizde olanı (Allah'ın size verdiği kitapları) tasdik eden bir Resûl geldiği zaman, O'na mutlaka îmân edeceksiniz ve O'na mutlaka yardım edeceksiniz” diye misak aldığı zaman, “İkrar ettiniz mi (kabul ettiniz mi?) ve bu ağır (ahdimi) üzerinize aldınız mı?” diye buyurdu. (Onlar da): “İkrar ettik (kabul ettik)” dediler. (Allahû Teâlâ): “Öyleyse şahit olun ve Ben sizinle beraber şahitlerdenim.” buyurdu.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-82
3/ÂLİ İMRÂN-82: Artık bundan sonra, kim yüz çevirirse (nebilerden sonra gelecek olan bu Resûl'ü inkâr ederse), işte onlar, onlar fâsıklardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-83
3/ÂLİ İMRÂN-83: Onlar, hâlâ Allah'ın dîninden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tav'an ve kerhen (isteyerek ve istemeyerek) O'na teslim oldular ve onlar, O'na (Allah'a), geri döndürülecekler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: