ÂLİ İMRÂN 16-22, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-52)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-52
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-16, 3/ÂLİ İMRÂN-17, 3/ÂLİ İMRÂN-18, 3/ÂLİ İMRÂN-19, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-21, 3/ÂLİ İMRÂN-22, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-52, ÂLİ İMRÂN 16-22
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-16
3/ÂLİ İMRÂN-16: Onlar (takva sahipleri): “Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mü’min olduk (îmân ettik), artık bizim günahlarımızı (sevaba çevirerek) bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru.” derler.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-17
3/ÂLİ İMRÂN-17: (Onlar), sabredenler, sâdıklar (ahdlerine vefa edenler), kânitîn olanlar (Allah’ın huzurunda saygı ile duranlar), infâk edenler (Allah için verenler) ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-18
3/ÂLİ İMRÂN-18: Allah, şehâdet (şahitlik) etti: Muhakkak ki O'ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki, O'ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz'dir, Hakîm'dir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-19
3/ÂLİ İMRÂN-19: Muhakkak ki Allah'ın indinde dîn, İslâm'dır (teslim dînidir). Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hased sebebiyle ihtilâfa düştüler. Ve kim Allah'ın âyetlerini örterse (inkâr ederse), o taktirde, muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-20
3/ÂLİ İMRÂN-20: Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki: “Ben ve bana tâbi olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah'a teslim ettik.” O kitab verilenlere ve ümmîlere: “Siz de vechinizi (fizik vücudunuzu) (Allah'a) teslim ettiniz mi?” de. Eğer teslim ettilerse, o taktirde, hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-21
3/ÂLİ İMRÂN-21: Muhakkak ki, Allah'ın âyetlerini inkâr edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adalet ile emredenleri öldürenleri artık "elîm azap" ile müjdele.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-22
3/ÂLİ İMRÂN-22: İşte onların amelleri dünyada ve âhirette hebâ olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: