ÂLİ İMRÂN 84-91, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-61)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-61
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-84, 3/ÂLİ İMRÂN-85, 3/ÂLİ İMRÂN-86, 3/ÂLİ İMRÂN-87, 3/ÂLİ İMRÂN-88, 3/ÂLİ İMRÂN-89, 3/ÂLİ İMRÂN-90, 3/ÂLİ İMRÂN-91, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-61, ÂLİ İMRÂN 84-91
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-84
3/ÂLİ İMRÂN-84: “Allah'a ve bize indirilene ve İbrâhîm (A.S)'a, İsmâil (A.S)'a, İshâk (A.S)'a, Yâkub (A.S)'a ve Yâkub oğulları’na indirilenlere, Hz. Mûsâ'ya ve Hz. Îsâ'ya ve nebilere Rab'leri tarafından verilenlere îmân ettik. Onların arasından birini (diğerlerinden) ayırdetmeyiz. Ve biz O'na (Allah'a) teslim olanlarız.” de.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-85
3/ÂLİ İMRÂN-85: Ve kim İslâm'dan başka bir dîn ararsa, o taktirde kendisinden asla kabul edilmez ve o, ahirette "hüsranda olanlar"dan olur.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-86
3/ÂLİ İMRÂN-86: Îmânlarından sonra inkâr eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resûl’ün Hak olduğuna şahit oldular ve onlara beyyineler (açık deliller) geldi. Ve Allah, zâlimler kavmini hidayete erdirmez.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-87
3/ÂLİ İMRÂN-87: İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lânetinin onların (fâsıkların) üzerlerine olmasıdır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-88
3/ÂLİ İMRÂN-88: Onlar, onun (lânetin) içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz...
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-89
3/ÂLİ İMRÂN-89: Bundan sonra tövbe edip, ıslâh olanlar (nefslerini tezkiye edenler) hariç. O taktirde muhakkak ki Allah, Gafur'dur, Rahîm'dir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-90
3/ÂLİ İMRÂN-90: Muhakkak ki, îmân ettikten sonra inkâr edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların (üçüncü defa fıska düşenlerin) tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar, dalâlette olanlardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-91
3/ÂLİ İMRÂN-91: Muhakkak ki, inkâr edip, kâfîr olarak ölenlerin hiç birinden, yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar, onlar için "elim azap" vardır. Ve onlar için bir yardımcı yoktur.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: