ÂLİ İMRÂN 10-15, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-51)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-51
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-10, 3/ÂLİ İMRÂN-11, 3/ÂLİ İMRÂN-12, 3/ÂLİ İMRÂN-13, 3/ÂLİ İMRÂN-14, 3/ÂLİ İMRÂN-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-51, ÂLİ İMRÂN 10-15
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-10
3/ÂLİ İMRÂN-10: Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye (azaba) karşı, kâfirlere, onların malları ve evlâtları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar, onlar ateşin yakıtıdırlar.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-11
3/ÂLİ İMRÂN-11: (Onların durumu) Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Âyetlerimizi yalanladılar, bunun üzerine Allah, onları günahları sebebiyle yakaladı. Ve Allah ikâbı (azabı) şiddetli olandır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-12
3/ÂLİ İMRÂN-12: Kâfir olanlara de ki: "Yakında mağlup olacaksınız, cehennenemde toplanacaksınız. Ve (o) ne kötü bir döşektir."
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-13
3/ÂLİ İMRÂN-13: (Bedir savaşında) çarpışan iki fırka, sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kâfir olan (fırka), onları (bizzat) gözleri ile kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini, kendi yardımı ile destekler. Muhakkak ki bunda, ulûl ebsar (basîret sahipleri) için mutlaka ibret vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-14
3/ÂLİ İMRÂN-14: İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah, O'nun katındaki en güzel sığınaktır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-15
3/ÂLİ İMRÂN-15: De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için, Rabb'lerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır." Allah kullarını en iyi görendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: