ал-Имран-191, Сура 3-Родът на Имран (ал-Имран) стих-191

3/ал-Имран-191: Те (улулелбаб, на които Аллах им е разкрил тайните) споменават Аллах (непрекъснато) прави, седнали и легнали, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил всичко това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня! (българската транслитерация: Eллeзинe йeзкурунaллахe къямeн уe куудeн уe aля джунубихим уe йeтeфeккeрунe фи хaлкъс сeмауати уeл aрд(aрдъ), рaббeна ма хaлaктe хаза батъла(батълaн), субханeкe фeкъна aзабeн нар(наръ). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Имран-191
Сура 3-Родът на Имран (ал-Имран) стих-191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
българската транслитерация: Eллeзинe йeзкурунaллахe къямeн уe куудeн уe aля джунубихим уe йeтeфeккeрунe фи хaлкъс сeмауати уeл aрд(aрдъ), рaббeна ма хaлaктe хаза батъла(батълaн), субханeкe фeкъна aзабeн нар(наръ).
Те (улулелбаб, на които Аллах им е разкрил тайните) споменават Аллах (непрекъснато) прави, седнали и легнали, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил всичко това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: