NİSÂ 45-51, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-5, Sayfa-86)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-5 » Sayfa-86
share on facebook  tweet  share on google  print  
NİSÂ: 4/NİSÂ-45, 4/NİSÂ-46, 4/NİSÂ-47, 4/NİSÂ-48, 4/NİSÂ-49, 4/NİSÂ-50, 4/NİSÂ-51, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-5, Sayfa-86, NİSÂ 45-51
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-45
4/NİSÂ-45: Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kâfidir. Ve yardımcı olarak Allah kâfidir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-46
4/NİSÂ-46: Yahudilerden, (Tevrat’taki) kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler (mânâlarını bozanlar) ve dillerini eğip bükerek ve dîni yererek: “İşittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve “râinâ” (bize bak: yahudi dilinde ahmak)” diyorlar. Ve eğer onlar, “İşittik ve itaat ettik, işit ve bize bak.” deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha sağlam (daha iyi) olurdu. Küfürleri sebebiyle onları lânetledi. Artık onların pek azı hariç, îmân etmezler.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-47
4/NİSÂ-47: Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini (Tevrat’ı ve İncil’i) tasdik edici olarak indirdiğimize, “yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebt’i (“cumartesi günü yasağı”nı çiğneyenleri) lânetlediğimiz gibi onları da lânetlememizden önce” îmân edin. Ve Allah’ın emri yapılmıştır (yerine gelmiştir).
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-48
4/NİSÂ-48: Muhakkak ki Allah, O'na şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o taktirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-49
4/NİSÂ-49: Kendi nefslerini temize çıkaranları (tezkiye ettiklerini söyleyenleri) görmedin mi? Hayır (öyle değil). Ancak Allah, dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar, hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar (bile) zulüm olunmazlar.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-50
4/NİSÂ-50: Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve (bu) ona apaçık bir günah olarak kâfidir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-51
4/NİSÂ-51: Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cibte (kâhinlere, putlara) ve tâguta (insan ve cin şeytanlara) inanıyorlar ve inkâr eden kimseler için de, “Bunlar îmân eden kimselerden daha doğru bir yoldadır.” diyorlar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: