NİSÂ 80-86, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-5, Sayfa-91)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-5 » Sayfa-91
share on facebook  tweet  share on google  print  
NİSÂ: 4/NİSÂ-80, 4/NİSÂ-81, 4/NİSÂ-82, 4/NİSÂ-83, 4/NİSÂ-84, 4/NİSÂ-85, 4/NİSÂ-86, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-5, Sayfa-91, NİSÂ 80-86
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-80
4/NİSÂ-80: Kim Resûl'e itaat ederse, böylece andolsun ki Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o taktirde Biz seni, onların üzerine muhafız olarak göndermedik.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-81
4/NİSÂ-81: Ve "kabul (baş üstüne)" derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup, senin söylediğinden başka birşeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah, onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et (güven) ve Allah, vekil olarak kâfidir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-82
4/NİSÂ-82: Onlar hâlâ Kur'ân'ı tedebbür etmezler (düşünmezler) mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pekçok ihtilâf bulurlardı.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-83
4/NİSÂ-83: Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar (yayarlar). Ve eğer, onu (o haberi) Resûl'e ve kendilerinden olan ulûl emre iletselerdi (herkese açıklamasalardı), onlardan, onun (o haberin) iç yüzünü araştıranlar mutlaka (gerçeği) bilirlerdi.Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-84
4/NİSÂ-84: Öyleyse Allah’ın yolunda cihad et.Sen kendi nefsinden başkası ile sorumlu tutulmazsın. Ve mü'minleri teşvik et. Umulur ki Allah, o kâfirlerin kuvvet ve saldırısını (üzerinizden) çeker. Ve Allah, güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-85
4/NİSÂ-85: Kim güzel bir şefaatle (iyilik yapılmasına) yardım ederse, ondan (o iyilikten) onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle (günah işlenmesine) yardım ederse onun da ondan (o şerden) bir payı olur. Ve Allah, herşeye mukayyet olandır (gözetendir).
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-86
4/NİSÂ-86: Ve bir selâmla selâmlandığınız zaman, o taktirde siz, ondan daha güzeli ile selâm verin veya onu (aynen) iade edin. Muhakkak ki Allah, herşeyi en iyi hesap edendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: