ал-Араф 105-120, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-164)

ал-Араф: 7/ал-Араф-105, 7/ал-Араф-106, 7/ал-Араф-107, 7/ал-Араф-108, 7/ал-Араф-109, 7/ал-Араф-110, 7/ал-Араф-111, 7/ал-Араф-112, 7/ал-Араф-113, 7/ал-Араф-114, 7/ал-Араф-115, 7/ал-Араф-116, 7/ал-Араф-117, 7/ал-Араф-118, 7/ал-Араф-119, 7/ал-Араф-120, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-164, ал-Араф 105-120
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-105
7/ал-Араф-105: Мой дълг е да казвам за Аллах само истината. Донесох ви ясен знак (чудо) от вашия Господ. Пусни вече заедно с мен синовете на Израил!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-106
7/ал-Араф-106: Каза (Фараонът): “Щом си донесъл знамение (чудо), представи го, ако си от правоговорящите!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-107
7/ал-Араф-107: И върху това (Муса) хвърли тоягата си, и ето я - стана явна змия!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-108
7/ал-Араф-108: И когато извади (от гърдите) ръката си, видяха, че тя -(ръката му) е сияйно бяла..
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-109
7/ал-Араф-109: Знатните от народа на Фараона казаха: “Този е вещ (много знаещ) магьосник.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-110
7/ал-Араф-110: (Фараонът се посъветва със знатните): Муса (Мойсей) иска да ви пропъди от вашата земя “ Какво ще кажете (какво бихте искали да направим)”?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-111
7/ал-Араф-111: Казаха: “Дай отсрочка (забави) на него и на брат му, и прати по градовете събирачи
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-112
7/ал-Араф-112: да ти доведат всички вещи (знатни) магьосници!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-113
7/ал-Араф-113: И дойдоха магьосниците при Фараона и казаха: “Наистина ли ще получим награда, ако ние победим?”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-114
7/ал-Араф-114: (Фараонът) каза: “Да, и ще бъдете (станете) от приближените.”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-115
7/ал-Араф-115: Казаха: “О, Муса (Мойсей), ти ли ще хвърлиш (първо) , или ние да хвърляме?”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-116
7/ал-Араф-116: Каза (Муса): “Вие хвърляйте!” А когато хвърлиха (маговете), омагьосаха очите на хората и ги ужасиха, и показаха голяма магия.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-117
7/ал-Араф-117: И дадохме на Муса (Мойсей) откровение да хвърли своята тояга. Когато я хвърли, та погълна онова (магията), с което измамваха!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-118
7/ал-Араф-118: И се установи (излезе на яве) правдата, и се провали онова, което те направиха.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-119
7/ал-Араф-119: И бяха победени там, и станаха унизени.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-120
7/ал-Араф-120: А магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: