ал-Анфал 17-25, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-179)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-17, 8/ал-Анфал-18, 8/ал-Анфал-19, 8/ал-Анфал-20, 8/ал-Анфал-21, 8/ал-Анфал-22, 8/ал-Анфал-23, 8/ал-Анфал-24, 8/ал-Анфал-25, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-179, ал-Анфал 17-25
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-17
8/ал-Анфал-17: И не вие ги убихте, а Аллах ги уби. И когато хвърли, не ти хвърли, а Аллах (хвърли). Аллах подлага вярващите на добро изпитание от Него. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-18
8/ал-Анфал-18: И ето така, Аллах несъмнено осуетява коварните планове (подмамки) на неверниците.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-19
8/ал-Анфал-19: Победа ли искахте? Ето, победата дойде (при подкрепена от Аллах войска). И ако се откажете (да се противите), то това е по-доброто за вас. А ако повторите (враждата, съпротивата), и Ние ще повторим. И дори вие да сте по-многобройни, това няма да ви помогне. Наистина Аллах е с вярващите.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-20
8/ал-Анфал-20: О, вярващи, покорявайте се на Аллах и на Неговия Пратеник, и не се отмятайте от него (от Корана), след като (го) чувате!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-21
8/ал-Анфал-21: И не бъдете като онези, които казват: “Чухме!”, въпреки, че не чуват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-22
8/ал-Анфал-22: И най-лошите (жалките) твари пред Аллах са глухите и немите, които не проумяват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-23
8/ал-Анфал-23: И ако Аллах беше видял у тях добро, щеше да ги накара да чуят. Дори и да ги накараше да чуят, те пак щяха да се отметнат и да обърнат гръб.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-24
8/ал-Анфал-24: О, вярващи (които желаете да достигнете Аллах), когато Аллах и Пратеника ви зоват към онова, което ще ви съживи, откликвайте на поканата! И знайте, че Аллах стои между човека и сърцето му, и че при Него ще бъдете събрани (духовните ви тела ще Го срещнат и Неговият Лик ще бъде убежище за тях)!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-25
8/ал-Анфал-25: И бойте се от изпитание (бъдете притежатели на таква), което не сполетява само угнетителите (а сполетява и други) и не е присъщо само за тях! И знайте, че наказанието на Аллах е сурово!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: