Al-Anfal 17-25, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-179)

Al-Anfal: 8/Al-Anfal-17, 8/Al-Anfal-18, 8/Al-Anfal-19, 8/Al-Anfal-20, 8/Al-Anfal-21, 8/Al-Anfal-22, 8/Al-Anfal-23, 8/Al-Anfal-24, 8/Al-Anfal-25, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-179, Al-Anfal 17-25
direction_left
direction_right
Luister Koran: 8/Al-Anfal-17
8/Al-Anfal-17: Het waren niet jullie die hen doodden, maar het was Allah die hen doodde, en het was niet jij (O Moehammad) die wierp toen jij wierp, maar het was Allah die wierp. En om de gelovigen er mee te beproeven, als een goede beproeving. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-18
8/Al-Anfal-18: Zo is het. En voorwaar, Allah maakt de list van de ongelovigen zwak.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-19
8/Al-Anfal-19: Als jullie (ongelovigen) om een (beslissende) overwinning vragen, waarlijk, de beslissing is reeds tot jullie gekomen en als jullie ophouden, dan is dat beter voor jullie. Maar als jullie (het strijden) hervatten, dan zullen Wij ook (Onze hulp aan de gelovigen) hervatten en jullie leger zal jullie niets baten, ook al zijn de manschappen talrijk. En waarlijk, Allah is met de gelovigen.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-20
8/Al-Anfal-20: O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper en wendt jullie niet van hem af, terwijl jullie (de Koran) horen.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-21
8/Al-Anfal-21: En weest niet als degenen die zeiden: "Wij hebben gehoord," terwijl zij niet hebben geluisterd.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-22
8/Al-Anfal-22: Voorwaar, de slechtste schepselen bij Allah zijn de doven en de stommen (van hart): degenen die niet begrijpen.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-23
8/Al-Anfal-23: En Allah weet dat er niets goeds in hen was, dus liet Hij hen niet luisteren. En als Hij hen had doen luisteren, dan zouden zij zich afwenden, terwijl zij (de Waarheid) afwijzen.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-24
8/Al-Anfal-24: O julliel die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft en weet dat Allah een afscheiding maakt tussen een mens en zijn hart. En voorwaar, tot Hem zullen jullie worden verzameld."
Luister Koran: 8/Al-Anfal-25
8/Al-Anfal-25: En vreest een beproeving die niet uitsluitend degenen die onrecht plegen onder jullie zal treffen. En weet dat Allah hard is in de bestraffing.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: