Al-Anfal 9-16, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-178)

Al-Anfal: 8/Al-Anfal-9, 8/Al-Anfal-10, 8/Al-Anfal-11, 8/Al-Anfal-12, 8/Al-Anfal-13, 8/Al-Anfal-14, 8/Al-Anfal-15, 8/Al-Anfal-16, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-178, Al-Anfal 9-16
direction_left
direction_right
Luister Koran: 8/Al-Anfal-9
8/Al-Anfal-9: Toen jullie je Heer (bij de Slag bij Badr) om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde (en zei:) "Ik zal jullie (leger) aanvullen met duizend Engelen die elkaar (in strijdgroepen) opvolgen."
Luister Koran: 8/Al-Anfal-10
8/Al-Anfal-10: En Allah deed dat slechts om verheugende tij dingen te verkondigen en opdat jullie harten daardoor tot rust zouden komen. En er is geen hulp dan van bij Allah. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-11
8/Al-Anfal-11: (Gedenkt) toen Hij jullie met slaap bedekte, als middel ter beveiliging van Hem en Hij deed uit de hemel water op jullie neerdalen om jullie daarmee te reinigen en om de plaag van de Satan van jullie weg te nemen en om jullie harten te versterken en om jullie hielen te verstevigen.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-12
8/Al-Anfal-12: (Gedenk) toen jouw Heer aan de Engelen openbaarde: "Voorwaar, Ik ben met jullie, versterkt daarom degenen die geloven. Ik zal angst werpen in de harten van degenen die ongelovig zijn. Staat dan hun hoofden af en slaat al hun vingers en tenen af."
Luister Koran: 8/Al-Anfal-13
8/Al-Anfal-13: Dat was omdat zij Allah en Zijn Boodschapper bestreden, en wie tegen Allah en zijn Boodschapper strijdt: Allah is hard in de bestraffing.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-14
8/Al-Anfal-14: Zo, (is de straf), proeft die dan: en voorwaar, voor de ongelovigen is er de bestraffing van de Hel.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-15
8/Al-Anfal-15: O jullie die geloven, wanneer jullie degenen die ongelovig zijn ontmoeten, die tegen jullie optrekken, draait dan hen niet dc rug toe (om te vluchten).
Luister Koran: 8/Al-Anfal-16
8/Al-Anfal-16: En wie op die dag hen de rug toedraait, anders dan om een wending te maken (als strategie), of om zich aan te sluiten bij een groep (medestrijders), waarlijk, die keert terug onder de toom van Allah en zijn verblijfplaats is de Hel. En dat is de slechtste bestemming.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: