Al-Anfal 9-16, Noble Qur'an (Juz-9, halaman-178)

Noble Qur'an » Juz-9 » halaman-178
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Anfal: 8/Al-Anfal-9, 8/Al-Anfal-10, 8/Al-Anfal-11, 8/Al-Anfal-12, 8/Al-Anfal-13, 8/Al-Anfal-14, 8/Al-Anfal-15, 8/Al-Anfal-16, Noble Qur'an, Juz-9, halaman-178, Al-Anfal 9-16
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 8/Al-Anfal-9
8/Al-Anfal-9: (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut".
Dengar Quran: 8/Al-Anfal-10
8/Al-Anfal-10: Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 8/Al-Anfal-11
8/Al-Anfal-11: (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu).
Dengar Quran: 8/Al-Anfal-12
8/Al-Anfal-12: (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.
Dengar Quran: 8/Al-Anfal-13
8/Al-Anfal-13: (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya.
Dengar Quran: 8/Al-Anfal-14
8/Al-Anfal-14: Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu), maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada (lagi) azab neraka.
Dengar Quran: 8/Al-Anfal-15
8/Al-Anfal-15: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).
Dengar Quran: 8/Al-Anfal-16
8/Al-Anfal-16: Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: