Al-A’raf 121-130, Noble Qur'an (Juz-9, halaman-165)

Noble Qur'an » Juz-9 » halaman-165
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-A’raf: 7/Al-A’raf-121, 7/Al-A’raf-122, 7/Al-A’raf-123, 7/Al-A’raf-124, 7/Al-A’raf-125, 7/Al-A’raf-126, 7/Al-A’raf-127, 7/Al-A’raf-128, 7/Al-A’raf-129, 7/Al-A’raf-130, Noble Qur'an, Juz-9, halaman-165, Al-A’raf 121-130
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-121
7/Al-A’raf-121: Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-122
7/Al-A’raf-122: "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-123
7/Al-A’raf-123: Fir'aun berkata: "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?, sesungguhnya (perbuatan ini) adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan penduduknya dari padanya; maka kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini);
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-124
7/Al-A’raf-124: demi, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya".
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-125
7/Al-A’raf-125: Ahli-ahli sihir itu menjawab: "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-126
7/Al-A’raf-126: Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami". (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)".
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-127
7/Al-A’raf-127: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun (kepada Fir'aun): "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?". Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka; dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka".
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-128
7/Al-A’raf-128: Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa".
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-129
7/Al-A’raf-129: Kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-130
7/Al-A’raf-130: Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: