Al-A’raf 131-137, Noble Qur'an (Juz-9, halaman-166)

Noble Qur'an » Juz-9 » halaman-166
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-A’raf: 7/Al-A’raf-131, 7/Al-A’raf-132, 7/Al-A’raf-133, 7/Al-A’raf-134, 7/Al-A’raf-135, 7/Al-A’raf-136, 7/Al-A’raf-137, Noble Qur'an, Juz-9, halaman-166, Al-A’raf 131-137
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-131
7/Al-A’raf-131: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah karena (usaha) kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-132
7/Al-A’raf-132: Mereka berkata: "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu".
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-133
7/Al-A’raf-133: Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-134
7/Al-A’raf-134: Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) merekapun berkata: "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhamnu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu".
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-135
7/Al-A’raf-135: Maka setelah Kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-136
7/Al-A’raf-136: Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-137
7/Al-A’raf-137: Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: