Al-A’raf 196-206, Noble Qur'an (Juz-9, halaman-176)

Noble Qur'an » Juz-9 » halaman-176
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-A’raf: 7/Al-A’raf-196, 7/Al-A’raf-197, 7/Al-A’raf-198, 7/Al-A’raf-199, 7/Al-A’raf-200, 7/Al-A’raf-201, 7/Al-A’raf-202, 7/Al-A’raf-203, 7/Al-A’raf-204, 7/Al-A’raf-205, 7/Al-A’raf-206, Noble Qur'an, Juz-9, halaman-176, Al-A’raf 196-206
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-196
7/Al-A’raf-196: Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-197
7/Al-A’raf-197: Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-198
7/Al-A’raf-198: Dan jika kamu sekalian menyeru (berhala-berhala) untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-herhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-199
7/Al-A’raf-199: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-200
7/Al-A’raf-200: Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-201
7/Al-A’raf-201: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-202
7/Al-A’raf-202: Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan).
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-203
7/Al-A’raf-203: Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman".
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-204
7/Al-A’raf-204: Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-205
7/Al-A’raf-205: Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
Dengar Quran: 7/Al-A’raf-206
7/Al-A’raf-206: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: