A'RÂF 121-130, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-165)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-165
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-121, 7/A'RÂF-122, 7/A'RÂF-123, 7/A'RÂF-124, 7/A'RÂF-125, 7/A'RÂF-126, 7/A'RÂF-127, 7/A'RÂF-128, 7/A'RÂF-129, 7/A'RÂF-130, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-165, A'RÂF 121-130
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-121
7/A'RÂF-121: “Âlemlerin Rabbine biz îmân ettik.” dediler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-122
7/A'RÂF-122: Musa (A.S)’ın ve Harun (A.S)’ın Rabbine.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-123
7/A'RÂF-123: Firavun şöyle dedi: “Benim size izin vermemden önce ona îmân (mı) ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir (tuzaktır). Artık yakında bileceksiniz (öğreneceksiniz).”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-124
7/A'RÂF-124: Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı (çapraz) keseceğim. Sonra mutlaka (hepsini) hepinizi asacağım.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-125
7/A'RÂF-125: “Muhakkak biz, Rabbimize dönmüş kimseleriz (dönenleriz).” dediler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-126
7/A'RÂF-126: Rabbimizin âyetleri bize geldiği zaman, O’na îmân ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbim, bize sabır yağdır ve bizi teslim olmuş (ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz) olarak öldür (vefat ettir).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-127
7/A'RÂF-127: Ve firavunun kavminden ileri gelenler şöyle dedi: “Musa (A.S)’ı ve onun kavmini, yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilâhlarını terketsinler diye bırakacak mısın?” (Firavun): “Onların oğullarını keseceğiz (öldüreceğiz) ve kadınlarını sağ (canlı) bırakacağız.” Ve muhakkak ki; biz onların üstünde kahharız (onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz).” dedi.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-128
7/A'RÂF-128: Musa (A.S) kavmine şöyle dedi: “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin! Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Ve sonuç (zafer) takva sahiplerinindir.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-129
7/A'RÂF-129: Şöyle dediler: “Sen, bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi, (Hz. Musa da) dedi ki: “Umulur ki; Rabbiniz sizin düşmanınızı helâk eder (yok eder) ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar (onların yerine hakim kılar). Böylece nasıl amel edeceğinize (davranacağınıza) bakar.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-130
7/A'RÂF-130: Ve andolsun ki; firavunun ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: