ENFÂL 9-16, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-178)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-178
share on facebook  tweet  share on google  print  
ENFÂL: 8/ENFÂL-9, 8/ENFÂL-10, 8/ENFÂL-11, 8/ENFÂL-12, 8/ENFÂL-13, 8/ENFÂL-14, 8/ENFÂL-15, 8/ENFÂL-16, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-178, ENFÂL 9-16
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-9
8/ENFÂL-9: Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O, size icabet etti. Muhakkak ki Ben, birbirini izleyerek gelen bin melekle, size yardım edenim (yardım eden Benim).
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-10
8/ENFÂL-10: Ve Allah, (bu yardımı) sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin (mutmain) olması için yaptı (başka bir şey için yapmadı). Allah’ın katından başka yardım (yeri) yoktur (yardım ancak Allah’ın katındandır). Muhakkak ki Allah, Azîz (üstün izzet sahibi) ve Hakîm’dir (hikmet sahibi, hüküm sahibi).
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-11
8/ENFÂL-11: O’nun (Allahû Tealâ) tarafından, emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin, onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını (vesvesesini) sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak (sabit kılmak) için semadan su indiriyordu.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-12
8/ENFÂL-12: Senin Rabbin meleklere vahyetmişti: “Muhakkak ki; Ben, sizinle beraberim. Artık âmenû olanlara (Allah’a ulaşmayı dileyenlere) sebat verin (destek olun). Kâfirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun. Ve onların bütün parmaklarına vurun.”
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-13
8/ENFÂL-13: Bu, onların Allah’a ve O’nun (Allah’ın) Resûl’üne karşı gelmeleri sebebi iledir. Ve kim Allah’a ve O’nun Resûl’üne karşı gelirse, (bu taktirde) bundan sonra muhakkak ki; Allah’ın ikabı (azabı) şiddetlidir.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-14
8/ENFÂL-14: İşte böylece artık onu tadın! Ve muhakkak ki kâfirlere, ateşin azabı vardır.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-15
8/ENFÂL-15: Ey âmenû olanlar! Kâfir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-16
8/ENFÂL-16: Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse, artık Allah’tan bir gazaba uğramıştır (haketmiştir). Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: