ал-Анфал 9-16, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-178)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-9, 8/ал-Анфал-10, 8/ал-Анфал-11, 8/ал-Анфал-12, 8/ал-Анфал-13, 8/ал-Анфал-14, 8/ал-Анфал-15, 8/ал-Анфал-16, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-178, ал-Анфал 9-16
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-9
8/ал-Анфал-9: Когато призовахте вашия Господ за помощ, Той ви откликна: “Аз ще ви подкрепя с хиляда ангели един след друг.”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-10
8/ал-Анфал-10: Аллах стори това (ви помогна) само за да ви зарадва (благовества) и за да се успокоят (задоволят) с това сърцата ви. Помощта е единствено от Аллах (няма друг помощник, освен Него). Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-11
8/ал-Анфал-11: Той ви покри с дрямка за успокоение от Него и ви изсипа вода от небето, за да ви пречисти с нея и да премахне от вас скверността на сатаната и да укрепи сърцата ви, и да заздрави с това стъпките ви.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-12
8/ал-Анфал-12: Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас. Подкрепяйте вярващите (които Ме желаят) и Аз ще вселя ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всичките им крайници!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-13
8/ал-Анфал-13: Това е, защото се съпротивиха на Аллах и на Неговия Пратеник. А който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, несъмнено за него наказанието на Аллах е сурово.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-14
8/ал-Анфал-14: Ето, вече го вкусете! За неверниците е мъчението на Огъня.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-15
8/ал-Анфал-15: О, вярващи, когато срещнете неверниците в настъпление, не им обръщайте гръб в бягство!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-16
8/ал-Анфал-16: А който им обърне гръб в този ден, освен с намерението отново да се върне да се бие или за да премине към друга (ваша) дружина, той вече си е навлякъл гнева на Аллах и мястото му е Адът. Колко лоша е тази участ!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: