ал-Анфал 26-33, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-180)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-26, 8/ал-Анфал-27, 8/ал-Анфал-28, 8/ал-Анфал-29, 8/ал-Анфал-30, 8/ал-Анфал-31, 8/ал-Анфал-32, 8/ал-Анфал-33, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-180, ал-Анфал 26-33
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-26
8/ал-Анфал-26: И помнете как бяхте малко (на брой) на земята, безсилни и уплашени. Страхувахте се, да не ви заловят хората. Тогава Той ви даде убежище и ви подкрепи със Своята помощ и ви даде от (пречистите) благата, надявайки се да сте признателни.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-27
8/ал-Анфал-27: О, вярващи (които желаете да достигнете Аллах), не изменяйте на Аллах и на Пратеника! Тогава съзнателно ще сте изменили и на онова, което ви е поверено!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-28
8/ал-Анфал-28: И знайте, че децата и имотите ви са само едно изпитание за вас, а при Аллах е голямата награда (отплата)!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-29
8/ал-Анфал-29: О, вярващи, ако станете притежатели на таква (пожелаете да се отдадете на Аллах и се молите за Неговата благодат), Той ще ви даде способността да разграничавате доброто и злото, и ще заличи вашите грехове и ще ви опрости (ще превърне вашите провинения в благодеяния). Аллах е Притежател на голяма благодат.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-30
8/ал-Анфал-30: И когато неверниците крояха планове да те задържат или да те убият, или да те прокудят, Аллах също устройваше капани. А плановете на Аллах винаги надделяват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-31
8/ал-Анфал-31: И когато им се четат Нашите знамения, казват: “Чухме вече. Ако искахме и ние щяхме да изречем подобни слова. Това са само легенди на предишните.”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-32
8/ал-Анфал-32: И бяха казали: “О, Аллах, ако това (тази Книга) е правдата от Теб, изсипи над нас камъни от небето или ни дай болезнено мъчение!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-33
8/ал-Анфал-33: Но Аллах не ще им даде мъчение, докато ти си сред тях. И Аллах не ще им даде мъчение, докато молят за опрощение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: