ал-Араф 164-170, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-172)

ал-Араф: 7/ал-Араф-164, 7/ал-Араф-165, 7/ал-Араф-166, 7/ал-Араф-167, 7/ал-Араф-168, 7/ал-Араф-169, 7/ал-Араф-170, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-172, ал-Араф 164-170
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-164
7/ал-Араф-164: И когато една група от тях рече: “Защо увещавате народ, който Аллах ще погуби и ще мъчи с тежко мъчение?”, рекоха: “За да бъде извинение пред вашия Господ и така (с тая поука) да станат притежатели на таква (да се обърнат и да Го пожелаят)!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-165
7/ал-Араф-165: И когато забравиха какво им бе припомнено, спасихме онези, които възбраняват злото, и сграбчихме със сурово мъчение онези, които угнетяваха, защото бяха нечестивци.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-166
7/ал-Араф-166: И щом пренебрегнаха онова, което им бе възбранено, им рекохме: “Станете долни маймуни!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-167
7/ал-Араф-167: Твоят Господ прогласи, че непременно ще изпраща срещу тях, до Деня на възкресението, някои, които ще им причиняват най-суровото мъчение. Твоят Господ е бърз в наказанието. Той е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-168
7/ал-Араф-168: И ги разделихме на общности по земята. Те се делят на праведни и всички останали, които не са праведни. И ги изпитахме с добрините (неща, с които ще придобият плюсове) и злините (с които ще придобият минуси), за да се завърнат (към Аллах).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-169
7/ал-Араф-169: И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетните блага на земния живот и казват: “Скоро ще ни се опрости (греховете ни ще бъдат превърнати в благодеяния).” И ако пак им дойдат подобни земни блага, и тях ще ги взимат. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Благата на отвъдния живот са по-полезни за притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах). Нима не проумявате?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-170
7/ал-Араф-170: А които твърдо се придържат към Писанието и отслужват молитвата ­ Ние не погубваме наградата на праведните.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: