ал-Араф-169, Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-169

7/ал-Араф-169: И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетните блага на земния живот и казват: “Скоро ще ни се опрости (греховете ни ще бъдат превърнати в благодеяния).” И ако пак им дойдат подобни земни блага, и тях ще ги взимат. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Благата на отвъдния живот са по-полезни за притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах). Нима не проумявате? (българската транслитерация: Фe хaлeфe мин бa’дихим хaлфун уeрисул китабe йe’хузунe aрaдa хазeл eдна уe йeкулунe сe югфeру лeна уe ин йe’тихим aрaдун мислуху йe’хузух(йe’хузуху), e лeм ю’хaз aлeйхим мисакул китаби eн ла йeкулу aлаллахи иллeл хaккa уe дeрeсу ма фих(фихи), уед дарюл ахирету хайрун лиллезине йеттекун (йеттекуне), е фе ля та’кълун (та’кълуне).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Араф-169
Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-169

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مُّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
българската транслитерация: Фe хaлeфe мин бa’дихим хaлфун уeрисул китабe йe’хузунe aрaдa хазeл eдна уe йeкулунe сe югфeру лeна уe ин йe’тихим aрaдун мислуху йe’хузух(йe’хузуху), e лeм ю’хaз aлeйхим мисакул китаби eн ла йeкулу aлаллахи иллeл хaккa уe дeрeсу ма фих(фихи), уед дарюл ахирету хайрун лиллезине йеттекун (йеттекуне), е фе ля та’кълун (та’кълуне).
И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетните блага на земния живот и казват: “Скоро ще ни се опрости (греховете ни ще бъдат превърнати в благодеяния).” И ако пак им дойдат подобни земни блага, и тях ще ги взимат. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Благата на отвъдния живот са по-полезни за притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах). Нима не проумявате?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: