ал-Араф-14, Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-14

7/ал-Араф-14: Рече (дяволът): “Дай ми отсрочка (време) до Деня, когато ще бъдем възкресени!” (българската транслитерация: Калe eнзърни ила йeуми юб'aсун(юб'aсунe). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Араф-14
Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-14

قَالَ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
българската транслитерация: Калe eнзърни ила йeуми юб'aсун(юб'aсунe).
Рече (дяволът): “Дай ми отсрочка (време) до Деня, когато ще бъдем възкресени!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: