ал-Араф 58-67, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-158)

ал-Араф: 7/ал-Араф-58, 7/ал-Араф-59, 7/ал-Араф-60, 7/ал-Араф-61, 7/ал-Араф-62, 7/ал-Араф-63, 7/ал-Араф-64, 7/ал-Араф-65, 7/ал-Араф-66, 7/ал-Араф-67, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-158, ал-Араф 58-67
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-58
7/ал-Араф-58: И добрата земя (страната, чиято почва е плодородната) дава много и ценни плодове, с позволението на нейния Господ, а лошата (неплодородната земя) не дава нищо друго, освен малко и безполезни растения. Така разясняваме знаменията на хора признателни.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-59
7/ал-Араф-59: Изпратихме Нух (Ной) при неговия народ и той каза: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах! Нямате друг бог освен Него! Страхувам се за вас от мъчение във Великия Ден”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-60
7/ал-Араф-60: Знатните от неговия народ казаха: “Виждаме, че си в явна заблуда.”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-61
7/ал-Араф-61: Каза той: “О, народе мой, не съм в заблуда, а съм пратеник от Господа на световете“.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-62
7/ал-Араф-62: Съобщавам ви посланията на моя Господ и ви наставлявам, и научавам (знам) от Аллах онова, което вие не знаете.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-63
7/ал-Араф-63: Нима се удивихте, че ви е дошло напомняне от вашия Господ чрез мъж измежду вас, за да ви предупреди и за да се побоите (да станете притежатели на таква), та дано бъдете помилвани”?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-64
7/ал-Араф-64: Но го взеха за лъжец и спасихме него и онези, които бяха с него в Ковчега, и издавихме онези, които взеха за лъжа Нашите знамения, защото бяха хора слепци.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-65
7/ал-Араф-65: И на Адитите брат им Худ каза: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах! Нямате друг бог освен Него! Нима още не се боите”?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-66
7/ал-Араф-66: Знатните от народа му, които бяха неверници, казаха: “Виждаме, че си в заблуда (безумие) и те смятаме за един от лъжците”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-67
7/ал-Араф-67: Худ каза: “О, народе мой, не съм в заблуда, а съм пратеник от Господа на световете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: