ал-Араф 44-51, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-156)

ал-Араф: 7/ал-Араф-44, 7/ал-Араф-45, 7/ал-Араф-46, 7/ал-Араф-47, 7/ал-Араф-48, 7/ал-Араф-49, 7/ал-Араф-50, 7/ал-Араф-51, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-156, ал-Араф 44-51
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-44
7/ал-Араф-44: И обитателите на Рая извикаха към обитателите на Огъня: “Открихме, че онова, което ни обеща нашият Господ е истина. Вие също открихте ли онова, което Господ ви обеща?” И отговориха другите: “Да.” И глашатай прогласи сред тях: “Проклятието на Аллах е върху угнетителите“.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-45
7/ал-Араф-45: Те възпират от пътя на Аллах и се стремят да изкривят пътя, и отричат Сетния Ден (отдаването на духа в земния живот на Аллах”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-46
7/ал-Араф-46: И между тях има преграда, а върху Стената (върховете)­ има мъже, които ще ги разпознаят всеки един от тях по образа (на лицето) им. И ще викат те към обитателите на Рая, които все още не са влезли там, а копнеят: “Мир вам!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-47
7/ал-Араф-47: И когато погледите им бъдат обърнати към обитателите на Огъня, ще рекат: “Господи наш, не ни слагай заедно с хората ­угнетители!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-48
7/ал-Араф-48: И мъжете върху Стената, които ще ги разпознаят по лицата им, ще се обърнат към тях и ще им кажат: “Не ви избави онова, което трупахте и с което се възгордявахте“.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-49
7/ал-Араф-49: На обитателите на ада ще се рече: Тези ли са, за които се клехте, че Аллах не ще ги дари с милост?” А на спечелилите рая ще се рече: “Влезте в Рая! Не ще има страх за вас и не ще скърбите”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-50
7/ал-Араф-50: И обитателите на Огъня ще викат към обитателите на Рая: “Излейте за нас от водата или от онова, с което ви препитава Аллах!” Ще рекат (обитателите на Рая): “Възбрани ги Аллах за неверниците“.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-51
7/ал-Араф-51: Тези са, които взеха своята вяра за игра и ги съблазни земният живот. Така, както те забравиха, че ще видят този ден и знаейки отхвърлиха Нашите знамения , днес и Ние ще ги забравим”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: